SPLOŠNE DOLOČBE

SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE TRGOVINE PREKO SPLETA „PREVENTA PLUS“:

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Z uporabo trgovine preko spleta „Preventa plus“ na spletni strani www.safety.eu.com potrjujete, da ste seznanjeni s temi Splošnimi pogoji poslovanja in da se strinjate z njimi. Če se ne strinjate s temi Pogoji, potem ne uporabljajte te spletne strani za nakup izdelkov, pridobivanje informacij o izdelkih ali za druge namene. Online nakup izdelkov je možno opraviti na spletni strani www.safety.eu.com samo na območju EU, kar obsega dostavo kupljenih izdelkov izključno na tem območju.

 

2. OMEJITVE UPORABE IN ODGOVORNOSTI

Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal spletne strani www.safety.eu.com na kakršenkoli način, ki bi bil v nasprotju s pozitivnimi predpisi EU. Dokumente, podatke in informacije, objavljeni na spletni strani www.safety.eu.com, se ne sme reproducirati, distribuirati ali uporabljati drugače za komercialne namene brez izrecnega dovoljenja prodajalca ali na drugačen način, ki bi lahko škodoval prodajalcu ali neki tretji strani. Fotografije izdelkov, prikazane na www.safety.eu.com, so izključno ilustrativne narave in ne ustrezajo vedno in v vseh detajlih dejanskemu videzu in vsebini izdelka. Prodajalec ima pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni vsebino teh Splošnih pogojev, asortima izdelkov, druge podatke v zvezi s trgovino preko spleta, kakor tudi vse druge vsebine www.safety.eu.com pod pogojem, da jih javno objavi na www.safety.eu.com.

 

3. UPORABA STORITEV

Uporabnik lahko kupuje izdelke kot gost ali kot registrirani uporabnik. Nakup se odvija tako, da se izbrani izdelki vložijo v košarico. V košarici lahko uporabnik pregleduje svoje naročilo,  doda ali odstrani izdelke ali spremeni njihovo količino. Nato nadaljuje na blagajno, kjer najprej vpiše podatke o dostavi. Nato gre do končnega pregleda, kjer izbere način plačila in preveri, ali so vsi vneseni podatki točni. Na koncu dokonča naročilo.

 

4. CENE IZDELKOV N STORITEV

Cene izdelkov, v katere je vključen znesek davka, so vidne v košarici za nakup pred končanjem naročila. Strošek dostave je razviden pri vnosu podatkov pri dokončanju naročila. Vse informacije o potrdilu    nakupa na podlagi elektronskega naročila bomo dostavili na naslov elektronske pošte kupca, naveden v postopku registracije/naročila ali v košarici za nakupe pri vnosu podatkov pri sklenitvi naročila. Vse cene so izkazane v evrih. V vse cene je vračunan davek ali pa je dodatno naveden. Prodajalec ima pravico spremeniti cene brez predhodnega obvestila, prav tako ima pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni cene izključno za online nakupe.

 

5. SKLENITEV IN PREKINITEV PRODAJNE POGODBE

Pogodba o kupoprodaji izdelkov med kupcem in prodajalcem je sklenjena, ko prodajalec prejme elektronsko sporočilo, ki vsebuje kupčevo izjavo, da se strinja s ponudbo oziroma v trenutku, ko prodajalec od kupca prejme naročilo za izdelke.

 

6. NAČIN PLAČILA

Kupec lahko plača naročene izdelke oziroma storitve in dostavo po modelu, ki ga je izbral pri izpolnjevanju naročilnice. Izdelke lahko plača na naslednje načine:
6.1 Bančno plačilo omogoča plačilo po spletu, z mobilnim bančništvom, na banki, na pošti in pod. Plačilo je možno izključno s kunskih računov, odprtih na bankah na Hrvaškem. Z izborom te opcije pri naročilu izdelkov bo kupec prejel na svoj e-mail naslov podatke, potrebne za izvršitev plačila. Proces dobave se začne, ko prodajalec evidentira vplačilo v svojem sistemu.
6.2 Plačilo s PayPal servisom in kreditnimi karticami (MasterCard, Maestro, Visa, American Express, Diners - enkratno) preko WSPay sistema za online plačila.

 

7. DOSTAVA

7.1 Dostava na izbrani naslov
Dostava na izbrani naslov bo opravljena na naročnikov poštni naslov z univerzalno poštno storitvijo ali z ekspresno dostavo. Strošek dostave se obračuna glede na težo in je razviden pri vnosu podatkov na koncu naročila. Dobavni rok naročenega blaga je od 8 do 15 dni od prejema naročila, v primeru večjih naročil in če takšnega roka ne bi bilo možno izpolniti, se kontaktira kupec in se dogovori podaljšani dobavni rok. V primeru nujnega dobavnega roka se lahko naročilo dobavi s kurirsko službo na kupčev strošek.
7.2 Pogoji za prevzem dostave
Vsi izdelki so zapakirani v transportno embalažo tako, da se z običajnim manipuliranjem med transportom ne morejo poškodovati. Pri prevzemu izdelkov mora kupec preveriti eventualne poškodbe in o tem takoj obvestiti dobavitelja oziroma zavrniti prevzem pošiljke, na kateri so vidne zunanje poškodbe.

 

8. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

8.1 Pritožbe kupcev
Prodajalec omogoča vsem kupcem, da svoje pritožbe naslovijo po pošti na naslov Preventa plus d. o. o., Čakovečka 1, 42 000 Varaždin, Hrvaška oziroma po elektronski pošti na naslov elektronske pošte [email protected]. Prodajalec bo kupca obvestil o prejeti pritožbi. Prodajalec bo na vse pritožbe in pripombe odgovoril najpozneje v roku 15 dni od dneva prejete pritožbe. Da bi prodajalec lahko potrdil prejem pisne pritožbe in nato na pritožbo tudi odgovoril, mora kupec navesti točne podatke za prejem odgovora.
8.2 Reklamacije
Če je kupec prevzel naročeno blago in naknadno ugotovil, da obstajajo poškodbe, pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki niso nastale zaradi njegovega ravnanja, vse pa pred ali po prvi uporabi izdelka, se mora javiti prodajalcu najpozneje v roku 8 dni od prevzema izdelka na mail [email protected]

 

9. VRAČILO BLAGA IN PREKINITEV POGODBE

Če se kupec premisli, lahko vrne naročeno robu brez pojasnila, naročilo pa lahko prekliče tudi že pred pošiljanjem blaga na naslov za dostavo.
9.1 Enostranska prekinitev kupoprodajne pogodbe:
Enostranska prekinitev pogodbe je možna v 14 dneh od prejema pošiljke. Pogoj za prekinitev navedene pogodbe je, da kupljeno blago ni bilo uporabljeno. Povračilo denarja se izvede na enak način, kot je bilo izvedeno plačilo in sicer izključno po vračilu blaga. Prodajalec ima pravico do nadomestila za stroške, nastale v procesu vračanja, ki ni opravičen tj. kadar dobavljeno blago, ki je bilo naročeno, nima nikakršnih poškodb, pomanjkljivosti ali nepravilnosti.
9.2 Vračilo blaga:
Kupec se mora za vračilo, zamenjavo ali reklamacijo javiti na mail [email protected]

 

10. IZJAVA O VARSTVU IN ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV IN NJIHOVI UPORABI

Prodajalec se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev tako, da bo zbiral samo nujne oziroma osnovne podatke o kupcih/ uporabnikih, ki so nujni za izpolnitev naših obveznosti; informiranje kupcev o načinu uporabe zbranih podatkov, redno omogočanje, da imajo kupci možnost izbora o uporabi njihovih podatkov, vključno tudi možnost, da sami odločijo, da se njihovo ime odstrani s seznama, ki se uporablja za marketinške kampanje. Vsi podatki o uporabnikih so strogo varovani in so na voljo samo zaposlenim, ki te podatke potrebujejo za opravljanje svojega dela. Vsi delavci pri prodajalcu in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel za varovanje zasebnosti. Prodajalec bo zagotovil, da bodo osebni podatki uporabnikov shranjeni na varnem mestu, ki mu lahko pristopijo samo prodajalčeve pooblaščene osebe. Osebni podatki uporabnikov so varovani v skladu z Zakonom o zaščiti osebnih podatkov. Prodajalec jih ne bo v nobenem primeru odkril tretjim osebam. Prodajalec zagotavlja, da e-mail naslova in drugih uporabnikovih podatkov ne bo odstopil tretjim pravnim in fizičnim osebam brez dovoljenja. Pri dajanju osebnih podatkov uporabnik zagotavlja, da so podatki popolni, resnični, točni in ažurni.

 

11. IZJAVA O ZAŠČITI PRENOSA OSEBNIH PODATKOV

Vnos in prenos osebnih podatkov in podatkov o številki kreditne kartice je zavarovan v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi, ki jih omogoča WSPay sistem za on-line avtorizacijo kreditnih kartic v skladu z zahtevami kartičarjev in kartičarskih brendov in PCI DSS standarda. Avtorizacija in plačevanje s kreditnimi karticami se izvaja z uporabo sistema WSPay za avtorizacijo in plačevanje s karticami v realnem času.

Zaščita osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o zaščiti podatkov Evropskega parlamenta in Sveta štev. 2016/679-Uredba in izvedbo Splošne uredbe o zaščiti podatkov

WSPay kot izvajalec avtorizacije in plačevanj s kreditnimi karticami  ravna z osebnimi podatki kot izvajalec obdelave osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o zaščiti podatkov Evropskega parlamenta in Sveta štev. 2016/679 in strogimi pravili PCI DSS L1 regulative o zaščiti vnosa in prenosa podatkov.

WSPay uporablja SSL certifikat 256 bitne enkripcije in TLS 1.2 kriptografski protokol kot najvišje stopnje zaščite pri vnosu in prenosu podatkov.

Osebni podatki, ki se uporabljajo za potrebe avtorizacije in plačila oziroma pri izvajanju obveznosti iz pogodb ali na podlagi pogodb štejejo za zaupne podatke.

WSPay jamči za spoštovanje vseh pogojev, določenih z veljavnimi predpisi o zaščiti osebnih podatkov za izvajalca obdelave osebnih podatkov, zlasti za izvajanje vseh potrebnih tehničnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov, kar potrjuje tudi s PCI DSS L1 certifikatom.

 

12. IZJAVA O UPORABI WSPAY-A

Prodajalec uporablja WSPay za online plačevanje. WSPay je zanesljiv sistem za online plačevanje, plačevanje v realnem času, s kreditnimi in debitnimi karticami in drugimi načini plačevanja. WSPay zagotavlja kupcu in trgovcu varen vpis in prenos vpisanih podatkov o karticah, kar potrjuje tudi PCI DSS certifikat, ki ga ima WSPay. WSPay uporablja SSL certifikat 256 bitne enkripcije in TLS 1.2 kriptografski protokol kot najvišje stopnje za zaščito pri vpisu in prenosu podatkov.

 

13. SPREMEMBE

Prodajalec ima pravico, da spremeni te Splošne pogoje brez predhodne napovedi. Uporabniki morajo pri vsaki uporabi spletne strani, še posebej pa storitve spletne trgovine, preveriti veljavne Splošne pogoje.

 

14. REŠEVANJE SPOROV

Vse spore, do katerih bi lahko prišlo na podlagi teh Splošnih pogojev, bomo reševali sporazumno in po mirni poti, če pa to ne bi bilo možno, jih bomo reševali pri pristojnem sodišču v Zagrebu.

 


Pogoje poslovanja lahko prenesete tukaj.