PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

 

Pritožbe kupcev:

Prodajalec omogoča vsem kupcem, da svoje pritožbe naslovijo po pošti na naslov Preventa plus d. o. o., Čakovečka 1, 42 000 Varaždin, Hrvaška oziroma po elektronski pošti na naslov elektronske pošte [email protected]. Prodajalec bo kupca obvestil o prejeti pritožbi. Prodajalec bo na vse pritožbe in pripombe odgovoril najpozneje v roku 15 dni od dneva prejete pritožbe. Da bi prodajalec lahko potrdil prejem pisne pritožbe in nato na pritožbo tudi odgovoril, mora kupec navesti točne podatke za prejem odgovora. 

 

Reklamacije:

Če je kupec prevzel naročeno blago in naknadno ugotovil, da obstajajo poškodbe, pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki niso nastale zaradi njegovega ravnanja, vse pa pred ali po prvi uporabi izdelka, se mora javiti prodajalcu najpozneje v roku 8 dni od prevzema izdelka na mail [email protected]

 

ONLINE REŠITVE POTROŠNIŠKIH SPOROV:

Spletna povezava s Platformo za ORS (Online Dispute Resolution platform)