Projekt je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

UPORABNIK: PREVENTA PLUS d.o.o., Varaždin

NAZIV PROJEKTA: „Izdelava spletne trgovine podjetja Preventa plus“

KRATEK OPIS PROJEKTA: Namen projekta je razvoj in uvedba e-komercialnih rešitev – spletne trgovine, preko katere bodo prodajani varnostni znaki kot preko novega prodajnega kanala. Z uvedbo spletne trgovine bo kupcem omogočen pregled ponudbe izdelkov na enem mestu, pri čemer bodo imeli možnost takojšnjega naročanja oziroma kupovanja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA: Z realizacijo Projekta bo imelo podjetje možnosti za širjenje poslovanja na domačem in tujem trgu, kar bo prispevalo k sklepanju večjega števila poslov in k vzpostavitvi novih sodelovanj. Z razvojem spletne trgovine bo imelo podjetje sredstvo za kakovostnejšo predstavitev samega podjetja in izdelkov, ki jih plasira na trge. V skladu z navedenim bo podjetje okrepilo tržno pozicijo, povečalo prihodke od prodaje, in ne nazadnje tudi povečalo konkurenčnost.

SKUPNA VREDNOST PROJEKTA: 131.250,00 HRK

ZNESEK FINANČNEM EU: 67.500,00 HRK

OBDOBJE IZVAJANJA PROJEKTA: 04.02.2019. – 08.07.2019.

KONTAKTNA OSEBA: Borivoj Žmegač, [email protected]

KORISTNE POVEZAVE:

 

Za vsebino tega gradiva je izključno odgovorno podjetje PREVENTA PLUS d.o.o.