PRIGOVORI I REKLAMACIJE

 

Pritužbe kupaca:

Prodavatelj omogućuje svim kupcima da svoje reklamacije upute poštom na Preventa plus d. o. o., Čakovečka 1, 42 000 Varaždin, Hrvatska ili e-poštom na e-mail adresu [email protected]. O zaprimljenom prigovoru prodavač će obavijestiti kupca. Prodavatelj će na sve pritužbe i komentare odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kako bi prodavatelj potvrdio primitak pisanog prigovora i potom odgovorio na prigovor, kupac mora dati točne podatke kako bi dobio odgovor. 

 

Reklamacije:

Ukoliko je kupac primio naručenu robu i naknadno utvrdio da postoje oštećenja, nedostaci ili nepravilnosti koji nisu uzrokovani njegovim radnjama, a sve to prije ili nakon prve uporabe proizvoda, dužan je o tome najkasnije e-mailom obavijestiti prodavatelja u roku od 8 dana nakon primitka proizvoda [email protected]

 

ONLINE RJEŠENJA POTROŠAČKIH SPOROVA::

Online povezivanje s Platformom za ORS (Online Dispute Resolution platform)